Blog,  Book Review

Boekrecensie – ‘De Tao van Gezondheid’ door Conny Coppen

‘De Tao van gezondheid’ is een inspirerend spiritueel èn praktisch toepasbaar boek waarin Conny Coppen haar jarenlange professionele kennis van de natuurgeneeskundige therapie in helder taalgebruik uitlegt.

Het boek sprak me direct aan door te beloven om op basis van Chinese geneeskundige principes de beginselen van het Taoïsme uit te leggen, aan de hand van lichamelijke klachten en praktische tips. Ik ben zelf werkzaam als arts binnen de psychiatrie en ik vind het ontzettend belangrijk om altijd te blijven verdiepen in overtuigingen die onder mijn patiënten leven of enige handvaten te kunnen bieden om zich verder te ontwikkelen. Met Tao en de Chinese geneeskunst was ik nog niet bekend.

Conny heeft een fantastisch boek geschreven waarin de toch zeer complexe materie van Tao en de traditionele Chinese geneeskunst (TCG) duidelijk en gestructureerd wordt uitgelegd. De hoofdstukken hebben allen een vergelijkbare opbouw, wat het overzichtelijk maakt niet alleen tijdens het lezen maar ook om later dingen terug te kunnen vinden. Door haar uitleg heen gebruikt Conny regelmatig invoelbare parallellen met natuurlijke fenomenen, zoals de seizoenen. Haar persoonlijke verhalen en bescheidenheid maken dat het boek zeker geen droog studieboek is, maar een echt inkijkje in de wereld van Chinese geneeskunst.

In het boek ligt een nadruk op het belang van de eenheid tussen geest en lichaam, iets wat mijns inziens in de traditionele geneeskunde helaas nog vaak wordt overzien. Conny gaat met een respectvolle manier om met de Westerse geneeskunst en geeft goed aan waar de TCG verschilt en meer als aanvulling zou moeten worden gebruikt. Ik kan deze zorgvuldigheid als (traditionele, Westerse) arts zeer waarderen.

Het hoogtepunt van het boek vond ik zelf de praktisch toepasbare meditatieoefeningen, waarin Conny de lezer stap voor stap meeneemt in zowel een lichamelijk als geestelijk proces naar ontspanning. Ik denk dat deze oefeningen voor velen in onze drukke maatschappij als zeer waardevol kunnen worden beschouwd.

Ik raad dit boek van harte aan voor ieder die geïnteresseerd is in het raakvlak tussen Taoïsme, TCG en Westerse geneeskunst en zijn of haar beeld wil verbreden om het lichaam vanuit een breder perspectief te bekijken. Door Conny’s respectvolle, bescheiden en zorgvuldige toon is het boek een plezier om te lezen. Zoals zij zelf ontzettend mooi beschrijft in het afsluitende hoofdstuk 12:

‘’ Daarom is het een zegen dat we over medicijnen en medische kennis beschikken. Maar ik geloof wel, dat het heel goed zou zijn wanneer er binnen alle zorgopleidingen meer aandacht zou komen voor de grotere context; voor de plek die ziekte – en fases van verwarring, crisis en groei – innemen in het leven.’’

En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten.

‘De Tao van Gezondheid’ door Conny Coppen. Ankh Hermes, 2021. ISBN: 9789020218619